Ako obavljam gospodarsku djelatnost da li moram biti i u sustavu PDV-a?

Stručnjaci odgovaraju.

DATUM: 29.05.2018.

NE. Bez obzira da li udruga obavlja gospodarsku djelatnost i upisana je u sustav poreza na dobit ona se ne upisuje automatski u sustav PDV-a.

Uvjet za ulaz u sustav PDV-a je da je ukupna godišnja vrijednost isporučenih dobara i usluga, koje su oporezive (svi izlazni računi koji se ujedno odnose i na gospodarsku djelatnost), prelaze vrijednost od 300.000 kuna.

U sustav PDV-a se upisuje na posebnom obrascu kojeg možete pronaći ovdje.

Ako udruga dobrovoljno ulazi u sustav PDV-a (tj. ako nije prešla prag od oporezivih isporuka 300.000 kuna) tada je obavezna ostati u sustavu najmanje 3 godine. Ako ulazi po sili zakona, tj. prešla je prag od 300.000 kuna, tada već sljedeće godine može izaći iz PDV-a.

Dok je udruga u sustavu PDV-a može i na ulaznim računima odbijati pretporez i tako smanjiti poreznu osnovicu i iznos PDV-a za uplatu. Napominjemo da se PDV može odbijati samo po onim računima koji se odnose na gospodarsku djelatnost. Kod računa koji se odnose na projekte ne smije se odbijati PDV.

Porez na dodanu vrijednost se prijavljuje mjesečno ili tromjesečno na obrascu PDV poreznoj upravi preko sustava e-porezna (nema opcije ručnog unošenja obrasca) i to najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec.