21 milijun eura za poduzetnike iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj omogućit će poduzetnicima da na različite načine podignu razinu svoje konkurentnosti na tržištu i poslovne efikasnosti. Trenutno su  sve do 29. lipnja 2020. godine (ili do iskorištenja dostupnih sredstava) otvoreni sljedeći pozivi za dostavu projektnih prijedloga mikro, malih ili srednjih poduzetnika.

Svrha Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“ je jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Pozivom  Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti.

Ministarstvo poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu vezanu uz ova dva Poziva a sve detalje vezane uz isti možete pronaći na sljedećoj poveznici: Informativne radionice za dostavu projektnih prijedloga poduzetnika za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna

  • Poziv „Znakovi kvalitete“ namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100% prihvatljivih troškova. Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  • „Hrvatska kvaliteta“
  • „Izvorno hrvatsko“
  • „Tradicijski obrti”,
  • „Umjetnički obrti”.

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji pročitajte na poveznici.

  • Pozivom “Certifikacijom proizvoda do tržišta”  sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Bespovratna sredstva dodijeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s tokom za podnošenje projektnih prijedloga od 18.06.2018 godine do 29.06.2020 godine. Minimalan iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva je 20.000,00 kn, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn. 

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji pročitajte na poveznici.

  • Svrha Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”  je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. srpnja 2018. godine u 11:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 29. lipnja 2020. godine. odnosno do iskorištenja ukupno raspoloživih sredstava.  Ovim Pozivom financira se od 70%-85% prihvatljivih troškova ovisno o jedinici područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17). Maksimalan iznos vaučera ne može biti viši od 75.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 10.000,00 HRK. 

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji pročitajte na poveznici.