200.000 EUR za poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima koja se provodi u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2018. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.  Dodjela potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta,  omogućavanje lakšeg zapošljavanja novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su obrtnici, udruge, zadruge i trgovačka društva koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(1) da imaju sjedište na otocima
(2) da obavljaju djelatnost na otocima
(3) da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
(4) da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje 12 mjeseci bez prekida od trenutka podnošenja Zahtjeva
(5) da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u vlasničkoj strukturi korisnika nije veći od 50 posto
(6) da nisu financijske institucije – banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge itd.

Prihvatljivi troškovi i rok za dostavu projektnih prijedloga

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedneprosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2018. Natječajna dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na sljedećoj poveznici.