FAIR usluge
FAIR usluge

Kroz projekt WISE FAIR koji je sufinanciran od strane Europske…

RAD UMIROVLJENIKA
RAD UMIROVLJENIKA

Zakon o radu i Zakon o mirovinskom osiguranju ne ograničavaju mogućnost sklapanja ugovora…