FAIRnet stručnjaci

GONG

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
OIB: 61867710134
Web/FB: www.gong.hr
Kontakt podaci: gong@gong.hr, tel. 01 4825 444

Kratak opis organizacije:
GONG je organizacija civilnog društva utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. Cilj djelovanja GONG-a je promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. GONG promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele vrijednosti GONG-a. Već godinama GONG doprinosti širenju ideje i povećanju vidljivosti društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, a od 2010. godine razvija i osigurava kapacitete svog društvenog poduzeća GRIF usluge d.o.o. (Gong Računvodstvo i Financije), te je jedan od osnivača ZEF-a- Zadruge za etično financiranje.

Usluge koje organizacija pruža (naglasak na FAIR):
Unutar svakog programa provode se aktivnosti jednom od tri metode rada čime se osigurava kvaliteta i primjenjivost rezultata aktivnosti programa.

Knjigovodstvo

 • knjigovodstvena obrada cjelokupne financijske dokumentacije
 • obračun plaće i drugog dohotka, kao i vođenje evidencija vezanih uz isto (mjesečno, godišnje)
 • izrada godišnjih temeljnih financijskih izvještaja (bilance, računa prihoda i rashoda, bilješke uz financijska izvješća)
 • sastavljanje kvartalnih i polugodišnjih statističkih izvještaja
 • izrada godišnje prijave poreza na dobit
 • mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost te izrada godišnjeg obračuna poreza na dodanu vrijednost
 • obračun poreza na dobit

Referent-ica u gostima

 • vođenje blagajničkog poslovanja (uplate, isplate, blagajnički izvještaj)
 • vođenje ostalih pomoćnih zakonskih evidencija (knjige putnih naloga, knjige ulaznih računa, knjige izlaznih računa, evidencije o radnicima i dr.)
 • obračun putnih troškova
 • priprema platnih naloga
 • predaja obrazaca i izvještaja državnim institucijama

Financijsko savjetovanje za neprofitne organizacije

 • stručni savjeti i konzultacije prema potrebi korisnika
 • savjetovanje iz područja računovodstva, projektnog financijskog managementa, te financijskog planiranja za neprofitne organizacije


Stručnjaci:

Blaženka Sečkar
Organizacija: GONG
Kontakt: blazenka@gong.hr

Kratak opis: Voditeljica financija i administracije
Godine iskustva u FAIR području: 13 godina 
Područja stručnosti: Blaženka Sečkar ima preko deset godina aktivističkog i profesionalnog iskustva u nekoliko organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, uključujući Amnesty International Hrvatske i Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću, a predavački je angažirana na međunarodno akreditiranoj poslovnoj školi “Zagrebačka škola ekonomije i managementa”. Diplomirala je inženjesku matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Financijska i poslovna matematika te završava diplomski studij poslovne administracije (MBA). Njezine su aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta organizacija te financijsko poslovanje udruga, uključujući brojne edukacije iz područja strateškog i operativnog planiranja, fundraisinga, komunikacija i vođenja. Od 2014. članica je Savjeta Državnog zavoda za statistiku ispred organizacija civilnog društva.

 

Zadruga za etično financiranje​

Adresa:​ Ilica 36, 10000 Zagreb​
OIB:​ 26856588936​
Web/FB:​ www.zef.hr
Kontakt podaci:​ ​info@zef.hr

Kratak opis organizacije:
​ZEF okuplja fizičke i pravne osobe zainteresirane za razvoj ekonomije utemeljene na demokratičnosti, društvenoj odgovornosti, transparentnosti i solidarnosti. Uz zainteresirane pojedince, članove ZEF-a čine poduzeća, zadruge, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge, sindikati, LAG-ovi, jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije.

Članovi Zadruge ujedno su i suvlasnici njezine imovine koji demokratskim putem, po principu “jedan član – jedan glas”, odlučuju o svim važnim pitanjima vezanima uz rad ZEF-a te biraju i razrješuju članove tijela Zadruge. Po kriterijima regionalne pripadnosti, poslovne specijalizacije i područja djelovanja članovi su podijeljeni u regije (kojima pripadaju fizičke osobe) i sekcije (kojima pripadaju pravne osobe), a svaki član prilikom učlanjenja bira svoju regiju ili sekciju te unutar njih ima pravo sudjelovati u oblikovanju pripadajućih programa i politika ZEF-a.

Učlanjenjem u ZEF članovi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje, suradnju i plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama poslovnog i financijskog savjetovanja, podršku u izradi projektnih prijedloga vezanih uz EU fondove, ali i mogućnost ostvarivanja različitih pogodnosti na internom tržištu.

Jedan od ključnih projekata ZEF-a jest osnivanje vlastite financijske institucije, prve etične banke u Hrvatskoj, koja će biti u stopostotnom vlasništvu Zadruge, odnosno njezinih članova. Etična banka će služiti kao financijska poluga za omogućavanje realizacije projekata i životnih potreba članova ZEF-a u skladu s modelom etičnog bankarstva i vrijednostima koje podržava Zadruga za etično financiranje.​

Usluge koje organizacija pruža (naglasak na FAIR):

​Učlanjenjem u ZEF članovi dobivaju platformu za međusobno umrežavanje, suradnju i plasman svojih roba i usluga, pristup uslugama edukacija i savjetovanja te mogućnost ostvarivanja različitih pogodnosti na internom tržištu.

ZEF svojim članovima nudi:

 • inovativno financijsko, poslovno i strateško savjetovanje,
 • knjigovodstvene usluge i porezno savjetovanje,
 • podršku pri plasmanu roba i usluga članova,
 • pristup internom tržištu ZEF-a,
 • savjetovanje i podršku u izradi i vođenju projekata za EU fondove,
 • podršku u povezivanju s drugim osobama i/ili poduzećima u cilju ostvarivanja poslovne suradnje,
 • savjetovanje i povezivanje u pronalaženju sredstava za realizaciju poslovnih prilika i projekata,
 • upravljanje investicijama u najrazličitije sektore hrvatskog gospodarstva,
 • garanciju kvalitete proizvoda i usluga članova ZEF-a,
 • edukaciju o održivom razvoju i odgovornom upravljanju novcem,
 • posredovanje, arbitražu i mirenje među članovima ZEF-a.​


Stručnjaci:

Krunoslav Kusaković​
Organizacija:​ Zadruga za etično financiranje​
Kontakt: kkusakovic@zef.hr​

Kratak opis: Financijski stručnjak sa radnim iskustvom u zadrugama, zakladama, učilištima pa čak i u Ministarvu financija.
Obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Porezni studij
Godine iskustva u Fair području:​ 20 godina​
Područja stručnosti: ​Zadruge, računovodstvo, porezi​

 

ACT KONTO d.o.o.

Adresa: Čakovec, Dr. Ivana Novaka 38
OIB: 09031046973
Web/FB: www.act-konto.hr
Kontakt podaci: info@act-konto.hr, tel: 040/500-872

Kratak opis organizacije:
ACT KONTO d.o.o. je neprofitno društveno poduzeće specijalizirano za pružanje stručnih i kvalitetnih knjigovodstveno‐računovodstvenih usluga, edukaciju i savjetovanje o financijskom poslovanju i upravljanju za neprofitne organizacije u RH.

Vlasnice ACT Konta su ujedno i zaposlenice, te odlučuju o upravljanju organizacijom kroz različite ciljeve:
DRUŠTVENI CILJEVI: Usavršavanje internog modela radne integracije s ciljem replikacije modela u druge drušvenopoduzetničke organizacije i povećanja društvene uključenosti osoba s invaliditetom i ostalih osoba u nepovoljnom položaju. 
OKOLIŠNI CILJEVI: Primjenjujemo načela zelenog ureda te radimo na automatizaciji poslovnih procesa s ciljem smanjenja ekološkog otiska. EKONOMSKI CILJEVI: Dobit se ne isplaćuje vlasnicima nego redistribuira u razvojne projekte i projekte edukacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Usluge koje organizacija pruža (naglasak na FAIR):

Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi

 • Nudimo kvalitetne računovodstveno-knjigovodstvene usluge za one kojima je važno koliko plaćaju i kome plaćaju. Osim i poreznog savjetovanja vodimo brigu i o svim papirima i rokovima za klijente. Kontroliramo poslovanje klijenata i upozoravamo ih ukoliko nešto rade pogrešno.

Praćenje projekata i izvještavanje donatorima

 • Savjetujemo klijente u izradi proračuna za nacionalne i međunarodne donatore, te nudimo uslugu praćenja i izvještavanja projekta i knjiženje po mjestu troška.

On-line knjigovodstvo

 • On-line pristup knjigovodstvenom programu s bilo kojeg računala.
 • On- line pristup cjelokupnoj knjigovodstveno-administrativnoj dokumentaciji (24/7 pristup JOPPD obrascima, financijskim izvještajima, svim računima i dr.)
 • Uz knjigovodstvo u oblaku, njegujemo i osobni kontakt putem ureda u Čakovcu i Zagrebu te sjedištu klijenta.


Stručnjaci:

Sandra Magdalenić

Organizacija: ACT KONTO d.o.o.
Kontakt: sandra@act-konto.hr

Kratak opis: Računovotkinja i direktorica
Godine iskustva u FAIR području: 15 godina
Područja stručnosti: 15 godišnje iskustvo u financijskom praćenju projekata i izvještavanju, te mentorstvo u računovodstveno-knjigovodstvenim poslovima i upravljanju financijama u neprofitnim organizacijama i društvenim poduzećima.

Ljiljana Strahija

Organizacija: ACT KONTO d.o.o.
Kontakt: ljiljana@act-konto.hr

Kratak opis: Računovotkinja
Godine iskustva u FAIR području: 38 godina
Područja stručnosti: Obogatila je tim ACT KONTA sa svojim znanjem i 38 godišnjim radnim iskustvom. Pruža stručnu pomoć u pitanjima vezanim uz plaće i druge dohotke, PDV i poslove trgovine.

 

Synergia savjetovanje d.o.o.

Adresa: Sv. Nikole 38, Stomorska
OIB: 49036597474
Web: www.synergia-consulting.hr
FB: www.facebook.com/synergiasavjetovanje
Kontakt podaci: synergia.savjetovanje@gmail.com

Kratak opis organizacije:
Synergia savjetovanje d.o.o. osnovana je s ciljem razvoja edukativnih usluga i inovativnih alata za olakšanje poslovanja udruga, tvrtki i obrta koji žele postati društveni poduzetnici i svojim radom doprinijeti održivom razvoju zajednica u kojima posluju. Svojim znanjima, koristeći nove tehnologije i poticanjem suradnje i zajedničkog stvaranja osiguravamo svojim klijentima i partnerima definiranje strategije, ispunjavanje planiranih ciljeva, povećanje konkurentnosti i pravovremeni pristup informacijama.

Usluge koje organizacija pruža (naglasak na FAIR):

 • Računovodstvo neprofitnih organizacija i društvenih poduzeća
 • Administrativno upravljanje projektima
 • Financijsko upravljanje projektima
 • Financijsko savjetovanje
 • Poslovni planovi
 • Edukacije: Poslovanje udruge, Računovodstvo neprofitnih organizacija, Financijski menadžment u društvenim poduzećima, Održivo projektno planiranje, Prijava i provedba projekata financiranih iz EU fondova.


Stručnjaci:

Maja Jurišić
Organizacija: Synergia savjetovanje
Kontakt: maja.juris@gmail.com

Kratak opis: Višegodišnje iskustvo u svim sektorima donijelo mi je široki pogled na način poslovanja i međusobne odnose u zajednici. Smatram da je izuzetno važno svoje znanje primijeniti u praksi i što prije počnemo brže učimo i rastemo. Za vrijeme mog profesionalnog puta nije bilo dovoljno informacija, podrške ni mentorstva i zbog toga želim svojim iskustvom doprinijeti razvoju svakog pojedinca koji je spreman raditi na sebi i učiti. Jedino zajedno, dijeljenjem znanja i infomacija, međusobnom podrškom i razumijevanjem možemo kreirati bolji svijet.

Godine iskustva u Fair području: 5

Područja stručnosti: (osnivanje poduzeća, zadruge, računovodstvo, sim i sl.) – osnivanje udruga, zadruga i drugih pravnih osoba, društveno poduzetništvo, administracija, upravljanje ljudskim resursima, projektni menadžmet, EU projekti


Maja Dragojević

Organizacija: Synergia savjetovanje
Kontakt: synergia.savjetovanje@gmail.com,
Facebook: www.facebook.com/mada.dragojevic.2
Linkedin: www.linkedin.com/in/madadragojevic-15459093

Kratak opis: Iskustvo rada i upravljanja financijskim procesima neprofitnihorganizacija. Cilj je svojim djelovanjem uspostaviti alate za praćenje financijskih procesa, te kreiranje potrebnih analitika i izvještaja.

Godine iskustva u Fair području: 3 godine
Područja stručnosti: osnivanje udruge, računovodstvo društvenih poduzeća. financijsko upravljanje neprofitnim organizacijama, financijsko upravljanje projektima, financijski menadžment


Sanja Kosor

Organizacija: Synergia Savjetovanje doo
Kontakt: (mailovi, profili na društvenim mrežama): sanjakosor@gmail.com

Kratak opis: Radom u administraciji neprofitne organizacije stekla sam iskustvo u prikupljanju, arhiviranju i pripremi dokumentacije, organizaciji i koordinaciji zadataka potrebnih za provedbu aktivnosti te održavanju zadovoljavajućih odnosa s klijentima kroz fleksibilan, odgovoran i kreativan pristup rješavanju problema.
Isto tako, iskustvom u računovodstvu stekla sam uvid u poslovanje različitih oblika svih pravnih subjekata (profitnih i neprofitnih), upoznala se sa zakonskim propisima i poreznim regulativama te stekla preciznost i analitičnost u radu.

Godine iskustva u Fair području: 3 godine
Područja stručnosti:računovodstvo i administracija